Privacyverklaring


Deze privacyverklaring beschrijft hoe AmsterdamBehang persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt die u aan ons verstrekt via onze website AmsterdamBehang.nl We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het voldoen aan alle toepasselijke privacywetten.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen:

• Contactgegevens: zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, wanneer u contact met ons opneemt via onze contactformulieren.

• Analytische gegevens: zoals uw IP-adres, browsertype en -versie, het gebruikte besturingssysteem, verwijzingsbronnen en paginaweergaven, die we verzamelen via cookies en vergelijkbare technologieën.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

• Communicatie: Om te reageren op uw vragen, opmerkingen of verzoeken die u via onze contactformulieren hebt ingediend.

• Analyse: Om het gebruik van onze website te begrijpen en verbeteringen aan te brengen.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om:

• Toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben.

• Onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren.

• Uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

• Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

• Uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, onder bepaalde omstandigheden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring bijwerken om deze aan te passen aan wijzigingen in onze gegevensverzamelingspraktijken of wettelijke vereisten. Wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website plaatsen.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met:

info@Amsterdambehang.nl